Ebook Giới và kinh tế chất thải - Kinh nghiệm Việt Nam và quốc tế: Phần 2

Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Giới và kinh tế chất thải - Kinh nghiệm Việt Nam và quốc tế", phần 2 giới thiệu các báo cáo: Phụ nữ với hoạt động kinh tế chất thải ở cấp phường, phụ nữ làm nghề gom rác ở Hải Phòng với vấn đề bảo vệ môi trường,.... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.
Đăng nhập để bình luận