Ebook Giáo dục và nâng cao sức khỏe: Phần 1

Ebook Giáo dục và nâng cao sức khỏe cung cấp những kiến thức cơ bản nhất về Giáo dục sức khỏe và nâng cao sức khỏe cho sinh viên y khoa. Mời các bạn cùng tìm hiểu phần 1 của cuốn sách để nắm bắt một số thông tin cơ bản về khái niệm, vị trí, vai trò của Truyền thông - Giáo dục sức khỏe; hành vi sức khỏe, quá trình thay đổi hành vi sức khỏe;...

Từ khóa: Ebook Giáo dục và nâng cao sức khỏe, Giáo dục sức khỏe, Nâng cao sức khỏe, Truyền thông sức khỏe, Vai trò giáo dục sức khỏe, Hành vi sức khỏe

pdf 70 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:20/04/2016 | Lượt xem:110 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 6

Đăng nhập để bình luận