Ebook Giáo dục môi trường - Lê Văn Lanh (chủ biên)

Ebook Giáo dục môi trường do Lê Văn Lanh (chủ biên) biên soạn có kết cấu gồm 4 phần. Phần I trình bày hướng dẫn giảng dạy về giáo dục môi trường. Phần II gồm các bài giảng. Phần III trình bày những thông tin và kiến thức cơ bản về môi trường. Phần IV là các hoạt động hỗ trợ cho bài giảng.

Từ khóa: Giáo dục môi trường, Khu bảo tồn thiên nhiên, Phân loại sinh vật, Vai trò của thực vật, Vai trò của động vật, Môi trường thiên nhiên

pdf 100 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:30/03/2015 | Lượt xem:139 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 5

Đăng nhập để bình luận