Ebook Định mức dự toán xây dựng công trình: Phần lắp đặt - NXB Xây dựng

Ebook Định mức dự toán xây dựng công trình: Phần lắp đặt trình bày nội dung định mức xây dựng về lắp đặt hệ thống công trình ống và phụ tùng ống, bảo ôn đường ống, phụ tùng và thiết bị khai thác nước ngầm. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung cụ thể.