Ebook Đại cương lịch sử Việt Nam (Tập 2): Phần 2 – Đinh Xuân Lâm (chủ biên)

Nối tiếp nội dung của phần 1, phần 2 cuốn sách "Đại cương lịch sử Việt Nam Tập 2)" trình bày các nội dung lịch sử Việt Nam trong các giai đoạn 1919-1930 và giai đoạn 1930-1945. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho những ai muốn  tìm hiểu về lịch sử Việt Nam hoặc các bạn sinh viên tham khảo làm tư liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết phần 2 của cuốn sách.  

Từ khóa: Đại cương lịch sử Việt Nam, Lịch sử Việt Nam, Kháng chiến chống Pháp, Phong trào dân tộc Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam, Cách mạng tháng Tám

pdf 174 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:29/05/2015 | Lượt xem:203 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 7

Đăng nhập để bình luận