Ebook Cụ Sào Nam-15 năm bị giam lỏng ở Huế (Phần 1) - Ngô Thành Nhân

Ebook "Cụ Sào Nam-15 năm bị giam lỏng ở Huế" đọc giả đọc sẽ thấy bậc người tài học và khảng khái ở cụ Phan Bội Châu, 20 năm về trước bôn tẩu quốc sự, có thanh danh trọng vọng biết bao, thế mà vẫn cứ giữ đức tự trọng tự khiêm,... Sau đây là phần 1 của ebook. Mời các bạn cùng tham khảo.

Từ khóa: Cụ Sào Nam15 năm bị giam lỏng ở Huế, Tác phẩm văn học, Văn học Việt Nam, Cuộc đời Phan Bội Châu, Tiểu sử Phan Bội Châu, Nhân vật lịch sử

pdf 45 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:11/12/2014 | Lượt xem:142 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 3

Đăng nhập để bình luận