Ebook Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký khí: Phần 1

Phần 1 cuốn sách "Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký khí" trình bày các nội dung: Nhập môn sắc ký khí và các khái niệm cơ bản, kỹ thuật và phương pháp làm việc của phương pháp sắc ký khí, sắc ký khí mao quản, chuẩn bị mẫu cho phân tích sắc ký. Mời các bạn cùng tham khảo.

Từ khóa: Phương pháp sắc ký khí, Sắc ký khí, Cơ sở lý thuyết sắc ký khí, Sắc ký khí mao quản, Phân tích sắc ký, Chuẩn bị mẫu cho phân tích sắc ký

pdf 87 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:20/01/2017 | Lượt xem:162 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 4

Đăng nhập để bình luận