Ebook Cơ sở kỹ thuật Laser - NXB Giáo dục

Ebook "Cơ sở kỹ thuật Laser" này sẽ cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về Laser và hiểu Laser như một công cụ để nghiên cứu ứng dụng chúng trong một số chuyên ngành như kỹ thuật thông tin, kỹ thuật điện tử, điện tử - y sinh, công nghệ cơ khí, công nghệ hóa học.

Từ khóa: Cơ sở kỹ thuật Laser, Kỹ thuật thông tin, Kỹ thuật điện tử, Công nghệ cơ khí, Kỹ thuật công nghệ, Buồng cộng hưởng quang học

pdf 249 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:27/11/2014 | Lượt xem:160 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 5

Đăng nhập để bình luận