Ebook Cơ học kết cấu - Lý Trưởng Thành (Chủ biên)

Ebook Cơ học kết cấu - Lý Trưởng Thành (Chủ biên) được biên soạn theo đề cương chương trình giảng dạy môn Cơ học kết cấu do tiểu ban môn học của Bộ giáo dục và đào tạo soạn thảo. Giáo trình được viết nắn gọn, rõ ràng và đã có bổ sung, sửa chữa, điều chỉnh một số phần để thuận tiện hơn cho việc học tập của sinh viên.

Từ khóa: Cơ học kết cấu, Giáo trình Cơ học kết cấu, Công trình xây dựng, Sức bền vật liệu, Chuyển vị trong kết cấu, Phân tích cấu tạo hình học

pdf 240 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:31/01/2015 | Lượt xem:291 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 24

Đăng nhập để bình luận