Ebook Chống mối: Phần 2 - Nguyễn Chí Thanh

Tiếp theo phần 1, phần 2 của cuốn sách Chống mối doi Nguyễn Chí Thanh biên soạn sẽ giúp bạn biết cách diệt và phòng mối cho nhà cửa và kho tàng đã xây dựng, phòng trừ mối bảo vệ các công trình văn hóa lịch sử, chống mối cho cây trồng, đê đập.

Từ khóa: Tài liệu Chống mối, Cách diệt mối, Phòng mối cho nhà cửa, Phòng mối cho kho tàng, Chống mối cho cây trồng, Chống mối cho đê đập

pdf 26 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:23/12/2014 | Lượt xem:107 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 7

Đăng nhập để bình luận