Ebook Tiêu chuẩn phòng chống cháy nổ công trình và an toàn xây dựng: Phần 1 - NXB Giao thông Vận tải

Phần 1 cuốn sách "Tiêu chuẩn phòng chống cháy nổ công trình và an toàn xây dựng" cung cấp cho bạn đọc các tiêu chuẩn phòng chống cháy nổ trong công trình xây dựng như: TCVN 3991:1985 - Tiêu chuẩn phòng cháy trong thiết kế xây dựng - Thuật ngữ, định nghĩa; TCXD 215:1998; TCXD 216:1998; TCXD 217:1998; TCVN 4878:1989 - Phân loại cháy;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Từ khóa: Tiêu chuẩn phòng chống cháy nổ, Phòng chống cháy nổ công trình, An toàn xây dựng, Thiết kế xây dựng, Phân loại cháy, An toàn cháy

pdf 294 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:08/09/2015 | Lượt xem:90 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 5

Đăng nhập để bình luận