Ebook Chế biến món ăn - Tiêu chuẩn nghề du lịch Việt Nam

Nội dung của ebook trình bày phương pháp xây dựng tiêu chuẩn vtos; Các bậc trình độ và chứng chỉ VTOS; Các đơn vị năng lực VTOS; Chuẩn bị và chế biến các loại nước dùng cơ bản; Chuẩn bị các loại rau, củ, quả cho các món ăn; Chuẩn bị nguyên liệu thịt cho các món thịt cơ bản; Chế biến và hoàn thiện các món hải sản vỏ cứng cơ bản; Chuẩn bị, chế biến và hoàn thiện các món mì cơ bản...
Đăng nhập để bình luận