Ebook Cẩm nang xúc tiến thương mại - Du lịch Bạc Liêu: Phần 2

Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Cẩm nang xúc tiến thương mại - Du lịch Bạc Liêu", phần 2 trình bày các nội dung: Du lịch Bạc Liêu; chính sách khuyến khích đầu tư; danh mục các dự án kêu gọi đầu tư; giới thiệu hệ thống các doanh nghiệp, công ty, hợp tác xã. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.
Đăng nhập để bình luận