Ebook Cẩm nang Thương mại điện tử: Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách cung cấp cho người đọc các kiến thức: Hướng dẫn cách thức xây dựng một giải pháp thương mại điện tử, từ lập kế hoạch đến triển khai kinh doanh và đầu tư công nghiệp; giới thiệu tổng quan về tinh hình phát triển thương mại điện tử ở Việt Nam.

Từ khóa: Thương mại điện tử, Cẩm nang thương mại điện tử, Giải pháp thương mại điện tử, Giải pháp thương mại điện tử, Triển khai kinh doanh

pdf 417 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:28/12/2020 | Lượt xem:15 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận