Ebook Các phương thức điều trị bằng vật lý: Phần 1 (NXB Giáo dục)

Ebook Các phương thức điều trị bằng vật lý: Phần 1 bao gồm các vấn đề về năng lượng bức xạ và các định luật; tia hồng ngoại; tia tử ngoại, kỹ thuật điều trị bằng tia tử ngoại; siêu âm trị liệu; kích thích điện thân kinh - cơ. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.
Đăng nhập để bình luận