Ebook Bài tập vật liệu xây dựng - NXB Giáo dục

Ebook Bài tập vật liệu xây dựng - NXB Giáo dục kết cấu gồm ba phần: Phần tóm tắt lý thuyết chung có liên quan đến việc giải các bài tập, phần đầu bài và phần lời giải. Những bài tập trong sách đều là bài tập tiêu biểu. Mời các bạn tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

Từ khóa: vật liệu xây dựng, Bài tập vật liệu xây dựng, Tính chất của vật liệu xây dựng, Chất kết dính hữu cơ, Vật liệu gốm xây dựng, Bê tông xi măng

pdf 206 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:13/09/2014 | Lượt xem:255 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 18

Đăng nhập để bình luận