Ebook Bài tập Genki I: Phần 1

Giáo trình Genki I có nhiều bài tập đa dạng. Với sách bài tập, bạn sẽ được thực hành nhiều hơn so với sách giáo trình. Giáo trình Genki I chú trọng vào hội thoại. Vì thế, trong phần bài tập về ngữ pháp, bạn sẽ được làm các bài tập như: Trả lời câu hỏi, Miêu tả tranh, Đọc hiểu, Nghe hiểu, Hội thoại theo cặp.

Từ khóa: Giáo trình Genki, Tự học tiếng Nhật, Nhật ngữ, Japanese Kanji, Ngữ pháp tiếng Nhật, Từ vựng tiếng Nhật, Nghiên cứu tiếng Nhật

pdf 72 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:28/07/2018 | Lượt xem:149 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận