Ebook Arduino cho người mới bắt đầu: Phần 2

Tiếp nối phần 1, phần 2 tiếp tục hướng dẫn bạn về Arduino. Tác giả xây dựng cuốn sách này với mục đích đóng góp 1 phần nhỏ những kiến thức của mình để cho những người mới bắt đầu tiếp cận với lập trình vi điều khiển thông qua nên tảng phát triển Arduino. Mời các bạn cùng tham khảo sách.

Từ khóa: Arduino cho người mới bắt đầu, Kỹ thuật lập trình Arduino, Tài liệu về Arduino, Chớp tắt bóng LED, Điều khiển LED RGB

pdf 84 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:24/02/2019 | Lượt xem:102 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 7

Đăng nhập để bình luận