Ebook 10 vạn câu hỏi vì sao - Vũ trụ: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook 10 vạn câu hỏi vũ trụ tiếp tục các câu hỏi có nội dung xoay quanh về vũ trụ: Vì sao có các mùa, vì sao lại có gió, cường độ lốc xoáy F, vì sao tầng ô zôn bị thủng, vì sao trái đất lại có từ trường,... Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.
Đăng nhập để bình luận