Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, nguồn lực và thực trạng phát triển

Với những thuận lợi về vị trí địa lý, cơ sở hạ tầng, vốn và nhân lực, du lịch TPHCM đã có những đóng góp quan trọng trong sự phát triển của du lịch Việt Nam. Bài viết phân tích các nguồn lực tạo nên sự phát triển, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp đảm bảo sự phát triển bền vững của du lịch TPHCM.

Từ khóa: Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, Du lịch Việt Nam, Phát triển bền vững, Phát triển du lịch, Nhân lực du lịch, Tài nguyên du lịch

pdf 8 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:24/02/2016 | Lượt xem:113 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận