DỰ BÁO SỚM NHỮNG CƠ HỘI VÀ RỦI RO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

"Dự báo một cơ hội không phải là nghệ thuật cao. Nghệ thuật là ở chỗ người đầu tiên nhận ra nó". Quan điểm này của Benjamin Franklin đặc biệt phù hợp với loại hình doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV). Ngày nay, hơn bao giờ hết, đây là loại hình đang chịu áp lực mạnh mẽ về yêu cầu đổi mới.

Từ khóa: dự báo doanh nghiệp, quản lý tài chính doanh nghiệp, quản trị kinh doanh, quản trị doanh nghiệp, tăng cường hoạt động doanh nghiệp, kiểm soát doanh nghiệp.

pdf 60 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:93 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 3

Đăng nhập để bình luận