Dự báo hạn hán và những biện pháp giảm thiệt hại

Trong mấy nam gần đây, thiên tai liên tiếp xảy ra gây nhiều khó khăn cho người sản xuất, đặc biệt nạm hạn hán không chỉ tác động đến nhiều mặt trong đới sống, kinh tế, xã hội, môi trường tại các vùng bị hạn mà còn ảnh hưởng đến các vùng khác và trên cả nước. Hạn han liên tiếp xảy ra ở miền Trung và Tây nguyên đã gây ra nhiều khó khăn trong việc phát huy nguồn lợi đất đai, lao động, cây trồng...
Đăng nhập để bình luận