Động lực học lưu chất - Các loại áp suất

Chất lưu là một chất có thể chịu sự biến dạng liên tục khi tác dụng ứng suất cắt. Tất cả các chất khí đều là chất lưu nhưng không phải chất lỏng nào cũng là chất lưu. Chất lưu là tập hợp của các trạng thái vật chất bao gồm chất lỏng, chất khí, plasma và đôi khi cũng đúng đối với chất rắn đàn hồi.

Từ khóa: Động lực học lưu chất, khoa học công nghệ, kỹ thuật chế tạo, kỹ thuật công nghệ, công nghệ chế tạo, kỹ thuật động lượng

pdf 18 trang | Chia sẻ: thi | Ngày:02/11/2012 | Lượt xem:79 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 3

Đăng nhập để bình luận