Định hướng phát triển du lịch ở huyện đảo Lý Sơn theo hướng bền vững

Định hướng phát triển du lịch huyện đảo Lý Sơn theo hướng bền vững là nhiệm vụ quan trọng và cấp thiết, tạo cơ sở cho việc quản lí, thu hút đầu tư, khai thác có hiệu quả những tiềm năng du lịch, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội và phát triển bền vững cho Lý Sơn nói riêng và tỉnh Quảng Ngãi nói chung.

Từ khóa: Phát triển du lịch, Định hướng phát triển du lịch, Huyện đảo Lý Sơn, Quy hoạch phát triển du lịch, Điểm du lịch quốc gia, Tiềm năng du lịch

pdf 13 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/06/2016 | Lượt xem:149 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận