Diễn đàn hợp tác Á Âu - ASEM

Các nước thành viên ASEM có tiềm năng hợp tác hết sức to lớn, trong nhiều lĩnh vực:
Về thương mại, Châu Á và châu Âu đều là những thị trường xuất khẩu lớn của nhau, thậm chí châu Á trở thành thị trường xuất khẩu của EU lớn hơn thị trường Mỹ.
EU cũng là một đối tác đầu tư lớn ở châu Á.
Một số thành viên ASEM là những trung tâm về tài chính, khoa học - công nghệ hàng đầu
Châu Á và châu Âu là những cái nôi của nền văn minh nhân loại và các thành viên ASEM đều có bề dày phát triển lịch sử
Châu Á và châu Âu là hai trong ba trung tâm chính về chính trị-kinh tế của thế giới hiện nay nếu biết kết hợp với nhau và phát huy tiềm lực sẵn có sẽ là động lực to lớn cho phát triển thịnh vượng và ổn định trong khu vực và trên thế giới.

Từ khóa: Diễn đàn hợp tác Á Âu - ASEM, kinh tế thương mại, kinh tế thế giới, thương mại tự do, tài chính quốc tế, khoa học công nghệ

ppt 25 trang | Chia sẻ: thi | Ngày:05/10/2012 | Lượt xem:138 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận