Đề tài " TÌNH HÌNH HẠOT ĐỘNG KINH DOANH VÀ THỰC TRẠNG BÁN TÍN DỤNG TẠI CÔNG TY GẠCH MEN COSEVCO ĐÀ NẴNG "

Khái niệm và các vấn đề về tín dụng thương mại: a. Khái niệm tín dụng thương mại: Tín dụng thương mại là một hình thức nợ ngắn hạn, phát sinh từ doanh thu tín dụng và được coi là một khoản phải thu của người bán và khoản phải trả của người mua. Thực chất của tín dụng thương mại là một nguồn tài trợ ngắn hạn không do vay mượn, là nguồn ngân quỹ phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Từ khóa: báo cáo thực tập, khóa luận tốt nghiệp, quản trị, kế toán tài chính, thương mại, du lịch, marketing ngân hàng

pdf 67 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:05/07/2012 | Lượt xem:111 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 3

Đăng nhập để bình luận