Đề cương chi tiết môn học lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam

Đề cương chi tiết môn học lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam nghiên cứu một cách cơ bản quá trình hình thành và phát triển của bộ máy Nhà nước, pháp luật trong lịch sử Việt Nam cho đến trước năm 1884. Mời các bạn cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

Từ khóa: Đề cương lịch sử nhà nước, Chương trình học đại học, Lịch sử Việt Nam, Pháp luật Việt Nam, Lịch sử nhà nước, Tìm hiểu pháp luật Việt Nam

doc 38 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:08/10/2015 | Lượt xem:230 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 9

Đăng nhập để bình luận