Đào tạo kế toán tại các trường đại học ở Việt Nam giai đoạn hội tụ chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) và chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS)

Bài viết này tác giả trình bày 2 vấn đề lớn: tác giả tổng hợp từ các nghiên cứu trước và trình bày có hệ thống lại thực trạng trong công tác đào tạo kế toán ở các trường đại học tại Việt Nam hiện nay; trên cơ sở các thực trạng đã trình bày, tác giả phân tích, đánh giá và đưa ra các khuyến nghị nhằm tháo gỡ những khó khăn cho các trường đại học tại Việt Nam trong đào tạo kế toán nhằm đáp ứng nhu cầu trong giai đoạn mới - giai đoạn hội tụ VAS và IFRS.

Từ khóa: Đào tạo kế toán, Đại học ở Việt Nam, Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế, Báo cáo tài chính quốc tế

pdf 10 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:28/07/2021 | Lượt xem:9 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận