Đánh giá việc sử dụng xi măng thay thế bột khoáng nhằm cải thiện tính năng của bê tông nhựa nóng

Trong những năm gần đây, hiện tượng lún vệt bánh xuất hiện khá phổ biến trên nhiều tuyến đường cấp cao ở Việt Nam. Một trong những giải pháp sử dụng xi măng thay thế một phần bột khoáng trong khi sản xuất hỗn hợp bê tông nhựa đã được nêu ra tuy nhiên còn nhiều ý kiến lo ngại về khả năng chống nứt vỡ.
Đăng nhập để bình luận