Đánh giá tiềm năng và hiện trạng nhằm đề xuất định hướng phát triển du lịch bền vững huyện Đảo Vân Đồn - Tỉnh Quảng Ninh

Vân Đồn là huyện đảo có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế và đảm bảo an ninh quốc phòng. Huyện đảo có nhiều tiềm năng phát triển du lịch. Tài nguyên du lịch tự nhiên phong phú gồm hệ thống đảo nằm trong vịnh Bái Tử Long, các bãi biển hoang sơ, vườn quốc gia… Ngoài ra, tài nguyên du lịch nhân văn cũng rất đa dạng.

Từ khóa: Du lịch bền vững, Phát triển du lịch bền vững, Phát triển du lịch, Tài nguyên du lịch nhân văn, Tài nguyên du lịch

pdf 6 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:31/07/2020 | Lượt xem:23 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận