Đánh giá sự tham gia các dạng dao động khi tính toán nhà cao tầng chịu tải trọng động đất có kết cấu không đối xứng

Thực tế đối với một số công trình nhà cao tầng do yêu cầu về kiến trúc, các kỹ sư kết cấu khó có thể bố trí thỏa mãn tiêu chí trên, mặt bằng không đối xứng dẫn đến tâm cứng không trùng với tâm khối lượng, khi chịu lực ngang nhà sẽ có thêm chuyển vị xoắn. Vì vậy đưa ra nhận xét khi tính toán các công trình động đất có kết cấu không đối xứng cần kể đến bao nhiêu dạng dao động.

Từ khóa: Tính toán kết cấu xây dựng, Nhà cao tầng, Tải trọng động đất, Kết cấu không đối xứng, Dao động xoắn

pdf 10 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:29/08/2020 | Lượt xem:20 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận