Dàn thép

Dàn thép là kết cấu hệ thanh bắt biến hình chịu uốn , gồm nhiều thanh liện kết với nhau tại tâm mắt tạo thành

Từ khóa: Kiến trúc xây dựng , Cơ khí chế tạo máy, Điện – điện tử, Tự động hóa, Kỹ thuật viễn thông

pdf 12 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:24/02/2012 | Lượt xem:139 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 11

Đăng nhập để bình luận