Bài giảng Thiết kế cầu thép (2016) - TS. Nguyễn Quốc Hùng

Bài giảng Thiết kế cầu thép gồm có những nội dung chính sau: Khái niệm chung về kết cấu nhịp cầu thép; cấu tạo cầu dầm đặc và dầm hộp, phương pháp lựa chọn kích thước các bộ phận; tính toán cầu dầm đặc; cầu dầm liên hợp bản BTCT: Nguyên lý làm việc, tính các đặc trưng hình học của dầm liên hợp, kiểm tra về các điều kiện chịu lực của mặt cắt; cấu tạo cầu dàn thép; tính toán cầu dàn thép.
Đăng nhập để bình luận