Bài giảng Sức bền vật liệu - CK - Phạm Quốc Liệt

Bài giảng Sức bền vật liệu - CK nhằm trang bị cho các bạn những kiến thức cơ bản về tác dụng của ngoại lực và nội lực xuất hiện trong kết cấu đơn giản khi chịu tác động nhiều dạng tải trọng khác nhau. Từ đó, giúp các bạn biết cách xác định ứng suất, biến dạng chuyển vị gây ra bởi các tải trọng để đảm bảo thanh đủ độ bền và độ cứng.

Từ khóa: Sức bền vật liệu, Bài giảng Sức bền vật liệu, Trạng thái ứng suất, Chuyển vị của dầm chịu uốn, Xoắn thuần túy, Thanh chịu lực phức tạp

pdf 236 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:24/08/2018 | Lượt xem:78 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận