Đặc điểm tài nguyên và môi trường nước lục địa của Việt Nam


Ngày nay, hầu như mọi người đều hiểu rằng nước là một trong những nguồn tài nguyên thiên nhiên cơ bản và quý giá nhất. Hàng loạt tài liệu khoa học công bố trong nhiều thế kỷ vừa qua trên thế giới đã nói lên điều đó. Khoảng hơn hai trăm năm trước đây, trong sách “Vân Đài loại ngữ”, nhà bác học Việt Nam Lê Quý Đôn đã viết: "Vạn vật không có nước không thể sống được, Mọi việc không có nước không thể thành được".

Từ khóa: tài liệu chuyên ngành môi trường, biện pháp bảo vệ môi trường, tài nguyên môi trường, chuyên đề môi trường, môi trường nước, nước lục địa

pdf 402 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:107 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 6

Đăng nhập để bình luận