Đặc điểm sinh học kí sinh trùng sốt rét

- ngành Protozoa (đơn bào)
- lớp Sporozoa (trùng bào tử)
- lớp phụ Haemosporina
- họ Plasmodiidae
- chỉ(giống) Plasmodium
4 loài KSTSR:
+ Plasmodium falciparum ( P.falciparum)
+ Plasmodium vivax ( P.vivax ) (P.v)
+ Plasmodium malariae ( P.malariae )
+ Plasmodium ovale ( P.ovale )

Từ khóa: Tài liệu y học , kiến thức Y học, Kí sinh trùng, Trùng sốt rét, bài giảng y học, phương pháp y học,

pdf 52 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:103 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 5

Đăng nhập để bình luận