Cột & thanh nén đúng tâm

Cột & thanh nén đúng tâm là kết cấu thường dùng trong kết cấu thép như : cột nhà , cột sàn công tác , thanh nén trong dàn