CÔNG TY CỔ PHẦN GAS PETROLIMEX (PGC)- BẢN CÁO BẠCH NIÊM YẾT

Bản cáo bạch này là một phần của hồ sơ xin phép niêm yết do công ty cổ phần chứng khoán Báo Việt Nam tham gia lập trên cơ sở Hợp đồng,thực hiện chủ trương cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước. Thể hiện cơ cấu kinh doanh, bộ máy công ty.

Từ khóa: kỹ năng kinh doanh, bản cáo bạch niêm yết, cơ cấu kinh doanh, bộ máy công ty, quản lý doanh nghiệp, hạch toán kinh doanh, công ty gas petrolimex

pdf 60 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:119 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận