Công nghệ gia công trên máy CNC - Chương trình tham số

Một số đặc điểm rất quan trọng trong khi gia công trên máy điều khiển theo chương trình số CNC là đạt được hiệu quả kinh tế cao ngay cả trong điều kiện sản xuất hàng loạt vừa và nhỏ. Chính nhờ đặc điểm linh hoạt cao của nó mà khi chuyển từ việc gia công kiểu chi tiết này sang gia công kiểu chi tiết khác người ta chỉ việc thay đổi chương trình.

Từ khóa: Chương trình tham số, điều khiển tự động, khoa học công nghệ, máy CNC, sản xuất hàng loạt, máy điều khiển, công nghệ gia công

pdf 14 trang | Chia sẻ: thi | Ngày:29/10/2012 | Lượt xem:88 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận