Cơ sở lí thuyết biến dạng dẻo kim loại

Gia công kim loại bằng áp lực là môt ngành cơ bản trong sản xuất cơ khí. Công nghệ gia công kim loại bằng áp lực cho phép tạo ra sản phẩm có hình dáng kích thức phức tạp, nhất là cho tổ chức kim loại để có chất lượng về cơ tính tốt và cho năng suất cao, giá thành hạ

Từ khóa: biến dạng dẻo kim loại, biến dạng dẻo, đường cong biến dạng, ma sát khô, ma sát tromg gia công, ứng suất dư

pdf 249 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:83 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 10

Đăng nhập để bình luận