Cơ học đất P2

Do hệ số thấm nhỏ , sự lưu của nước thuộc chế độ chảy tầng , nên có thể bỏ qua cột nước vận tốc trong biểu thức tổng quát của cột nươc tổng cộng

Từ khóa: Kiến trúc xây dựng , Cơ khí chế tạo máy, Điện – điện tử, Tự động hóa, Kỹ thuật viễn thông

pdf 20 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:24/02/2012 | Lượt xem:143 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 6

Đăng nhập để bình luận