Cơ bản về PIC

- Nguồn chỉ dùng cho PIC, tuyệt đối không dùng bộ nguồn này cho thiết bị ngoại
vi. Nếu thiết bị ngoại vi cần nguồn, các bạn thiết kế bộ nguồn riêng. Một số thiết
bị ngoại vi quá đơn giản, và tốn ít dòng, các bạn có thể dùng nguồn chung
(khoảng 100mA)

Từ khóa: cơ bản về PIC, vi điều khiển, bộ giao tiếp vi điều khiển, thiết bị ngoại vi, lập trình PIC, xử lý tín hiệu số

pdf 31 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:104 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 3

Đăng nhập để bình luận