Civil 3D 2011: Thiết kế kỹ thuật hạ tầng đô thị - Phần 6

Phần 6 "Civil 3D Nâng cao" thuộc tài liệu "Civil 3D 2011: Thiết kế kỹ thuật hạ tầng đô thị" giới thiệu đến các bạn những ứng dụng khai báo mặt cắt ngang có điều kiện, thiết kế nâng cấp cải tạo đường giao thông, thiết kế kênh mương, tìm hiểu Breakline trong Surface, xuất trắc dọc cấp nước,...

Từ khóa: Thiết kế đường, Nút giao trong Civil 3D, Civil 3D 2011, Thiết kế kỹ thuật đô thị, Hạ tầng đô thị, Cải tạo đường giao thông

pdf 83 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:20/01/2016 | Lượt xem:117 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 4

Đăng nhập để bình luận