Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi toán trung học cơ sở: Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số

Chuyên đề trình bày các phương pháp tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số như: dùng đạo hàm để tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất, phương pháp chiều biến thiên hàm số...Cung cấp cho các bạn học sinh trung học cơ sở kiến thức cần thiết nhất về gái trị lớn nhất và gái trị nhỏ nhất cảu hàm số để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển chọn học sinh giỏi cũng như các kỳ thi khác
Đăng nhập để bình luận