Chương 5_ Thiết bị phục vụ công tác bê tông

Trong công tác xât dung người ta dùng một khối lượng rất lơn hỗn hợp bê tông vì loại vật liệu này có nhiều tính ưu việt như độ bền, mỹ quan, khá đa năng phòng choosng cháy tốt và tính kinh tế.

Từ khóa: máy bê tông, thiết bị, công tác bê tông, công nghệ

pdf 8 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:24/02/2012 | Lượt xem:111 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận