Chiến lược xâm nhập thị trường của Viettel

Viettel xâm nhập thị trường
!   Viettel gia nhập phá vỡthế độc quyền trong ngành bưu chính viễn thông. !  
Sựkhác biệt của Viettel:
!   Thông điệp: “Hãy nói theo cách của bạn”.
!   Phương châm hoạt động: “”.
!   Tạo sựcho lựa chọn của khách hàng.

Từ khóa: Chiến lược xâm nhập thị trường của Viettel., nghệ thuật quản lý, quản trị chiến lược, quản trị marketing, quản trị nhân sự

pdf 18 trang | Chia sẻ: huyhai | Ngày:18/06/2013 | Lượt xem:268 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 16

Đăng nhập để bình luận