Chi phí thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu tại Việt Nam

Nội dung bài viết trình bày thời gian và chi phí thông quan hàng hóa là hai chỉ số quan trọng đo lường hiệu quả và năng lực cạnh tranh của mỗi doanh nghiệp. Đây cũng là hai chỉ tiêu đánh giá mức độ thuận lợi hóa của môi trường kinh doanh cũng như tính hiệu lực công tác quản lý nhà nước về thương mại và hải quan của mỗi quốc gia.Hiện nay, Việt Nam đang nỗ lực tạo thuận lợi hóa thương mại với mục tiêu thời gian giải phóng hàng bằng trung bình của các nước ASEAN-6 cuối năm 2015 (nhập khẩu là 13 ngày, xuất khẩu là 14 ngày) so với mức 21 ngày đối với cả xuất khẩu và nhập khẩu như năm 2014, theo cách tính của Ngân hàng Thế giới (Tổng Cục hải quan,2014).

Từ khóa: Tạp chí Kinh tế đối ngoại, Chi phí thông quan, Hàng hóa xuất nhập khẩu, Môi trường kinh doanh

pdf 11 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:30/04/2020 | Lượt xem:37 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận