Cấu trúc sinh học phân tử của HBV - Ý nghĩa lâm sàng

-HBV thuộc họ Hepadaviridae, là một loại virus hướng gan có cấu trúc DNA. Đây là một loại virus gây bệnh cho người và một số loài linh trưởng khác.
-Theo huyết thanh bệnh nhân ở giai đoạn hoạt động nhân đôi của virus,người ta tìm thấy 3 hình dạng khác nhau của virus
+ tiểu thể dance (còn gọi là virion hoàn chỉnh)
+ cấu trúc hình cầu
+ cấu trúc hình ống

Từ khóa: Tài liệu y học, kiến thức Y học, Cấu trúc sinh học, bài giảng sinh học, phương pháp sinh học, lý thuyết sinh học

pdf 38 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:109 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 3

Đăng nhập để bình luận