Câu hỏi ôn tập môn Đường lối cách mạng Đảng Cộng Sản Việt Nam

Câu hỏi ôn tập môn Đường lối cách mạng Đảng Cộng Sản Việt Nam tập hợp 12 câu hỏi và câu trả lời môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Đây là tài liệu tham khảo và học tập tốt cho sinh viên.

Từ khóa: Ôn tập Đường lối, Đường lối cách mạng, Câu hỏi Đường lối, Ôn thi Đường lối cách mạng, Cương lĩnh chính trị, Luận cương chính trị

doc 15 trang | Chia sẻ: huyhai | Ngày:14/07/2014 | Lượt xem:219 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 14

Đăng nhập để bình luận