Cài đặt và cấu hình IPTABLES

Iptables do Netfilter Organiztion viết ra để tăng tính năng bảo mật trên hệ thống Linux. Iptables cung cấp các tính năng sau: - Tích hợp tốt với kernel của Linux.  Có khả năng phân tích package hiệu quả. - Lọc package dựa vào MAC và một số cờ hiệu trong TCP Header - Cung cấp chi tiết các tùy chọn để ghi nhận sự kiện hệ thống - Cung cấp kỹ thuật NAT - Có khả năng ngăn chặn một số cơ chế tấn công theo kiểu DoS.

2.

Cài đặt iptables

Iptables được cài đặt mặc định trong hệ thống Linux, package của iptables là iptablesversion.rpm hoặc iptables-version.tgz …, ta có thể

Từ khóa: cấu hình IPTABLES, Cài đặt IPTABLES, kỹ thuật máy tính, máy tính ứng dụng, khoa học công nghệ, hệ thống Linux

pdf 13 trang | Chia sẻ: trinh | Ngày:06/12/2012 | Lượt xem:118 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 3

Đăng nhập để bình luận